Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Brummelman bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, of vertrouwen op, de door ons aangeboden informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Brummelman bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Brummelman bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.


Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen, of foto's op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Brummelman bv worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Fotografie
Alle foto's op deze website zijn eigendom van Brummelman bv en zijn beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om foto's van deze website te kopiëren, te distribueren, te publiceren of te gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van Brummelman bv. Voor gebruik van de foto's kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de contactpagina.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met Brummelman bv via de contactpagina.

Laatste update: juni 2024