Frees

Bodemstabilisatie in bestaande grond met freeswerk.

Het frezen met de tractor wordt gebruikt om wegen en paden van puin, asfalt, of steen te breken en te verkleinen tot materiaal voor hergebruik en zo een draagkrachtige ondergronden te creëren. Het bestaande wegdek wordt gefreesd. Dit materiaal dient vervolgens als basis voor een funderingslaag.