Privacyverklaring & Cookiebeleid

Brummelman bv respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Verzamelde Gegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
 • Contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u contact met ons opneemt.
 • Gebruik van de website: informatie over uw bezoek aan onze website, zoals het IP-adres, de pagina's die u bezoekt, en de tijd en duur van uw bezoek.
 • Cookies: wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken.

Doeleinden van de Gegevensverwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Communicatie: om uw vragen te beantwoorden en contact met u op te nemen.
 • Dienstverlening: om onze diensten aan u te leveren. Websiteverbetering: om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren.
 • Marketing: om u te informeren over nieuwe diensten of producten van Bennie Brummelman.

Grondslagen voor Verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
 • Uitvoering van een overeenkomst: voor het leveren van onze diensten.
 • Toestemming: indien u ons toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.
 • Gerechtvaardigd belang: voor het verbeteren van onze diensten en website.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens langer te bewaren.

Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang.

Uw Rechten
U heeft het recht om:
 • Inzage: te vragen om inzage in uw persoonsgegevens.
 • Correctie: te verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar: bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Beperking: ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Overdraagbaarheid: uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen beheren via uw browserinstellingen. 

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

Brummelman bv
Oude Deventerweg 6
7245 PX Laren (Gld)

info@benniebrummelman.nl
06 - 53 40 19 39 - 0573 - 401 571


Laatste update: juni 2024